Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

1. Rekisterinpitäjä

Yritys:

Yhteyshenkilö:

2. Rekisteröidyt

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Asiakkaat (yhteyshenkilöt)

Käsittelyn tarkoitus:

Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito

Käsittelyperuste:

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

 

Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät

Käsittelyn tarkoitus:

Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja uutiskirjetilaukset

Käsittelyperuste:

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

5. Käsittelyn kesto

Käsittelemme tietojasi pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on aktiivinen. Henkilötietoja markkinointitarkoituksiin käytetään pääsääntöisesti 12 kuukautta.

6. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joihin liittyviin asioihin voit ottaa yhteyttä yhteyshenkilöömme Jussiin osoitteeseen jussi.leinonen@ddc-tekniikka.fi

7. Tiedonlähteet

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään vuorovaikutuksen tai verkkosivustovierailun yhteydessä.

8. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin DDC-Tekniikan ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että meidän palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme päivittäin seuraavia palveluntarjoajia:

9. Rekisterin suojaus