9200
42
alakeskusta
2700
pistettä

F-rakennus on Tampereen yliopistollisen sairaalan uusin ylpeys Taysin kampuksen keskialueella. Kesällä 2020 valmistuneessa rakennuksessa on nykyaikaiset tilat kliiniselle isotooppilääketieteelle ja verisairauksien hoitoon.

Isotooppilääketieteessä tehdään kuvantamistutkimuksia radioaktiivisten merkkiaineiden avulla erityisesti syöpä-, sydän-, munuais- ja keuhkopotilaille. Verisairauksien keskuksessa hoidetaan pahanlaatuisia verisairauksia, kuten leukemiaa.

Moderni rakennus on monella tapaa suunniteltu tukemaan potilaiden paranemista. Potilaiden hoito alkaa uusissa tiloissa syys-lokakuussa.

”Verisairauksien keskuksen käyttöön rakennettiin 18-paikkainen vuodeosasto ilmaeristyshuoneilla sekä poliklinikka, jossa on tilat kantasolukeräyksiä ja -hoitoja varten. Kliinisellä isotooppilääketieteellä on nyt käytössään uusien kuvantamistilojen ja tukitilojen lisäksi myös puhdastilat merkkiaineiden käsittelyä varten”, kertoo sairaalainsinööri Markus Näriäinen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin rakennuttamisyksiköstä.

 

Keskeytymätöntä 24/7-toimintaa

DDC-Tekniikka toteutti F-rakennuksen automaatiourakan. Sairaalaympäristö asettaa useita vaatimuksia rakennusautomaatiolle, joka on avainasemassa hoidollisen toiminnan onnistumisessa.

”Meille tärkeä asia on sairaalan toimintavarmuus. Automaatiojärjestelmän tulee olla käytettävissä läpi vuorokauden, ja sen toimittajan on oltava luotettava kumppani. Haluamme kumppaneiltamme toimitusvarmuutta sekä asiantuntijapalveluiden että varaosien näkökulmasta”, kertoo sairaalainsinööri Jukka Paso PSHP:n tilapalveluista.

Pason mukaan automaatiojärjestelmät ovat nykyään hallintajärjestelmiä, joilla tarkastellaan kiinteistöjen käyttötilanteita koko rakennuksen elinkaaren aikana. Sairaalan toiminta on keskeytymätöntä ympärivuorokautista toimintaa, jossa ihmisten terveys on kaiken ytimessä.

”Rakennusautomaatio vaikuttaa suoraan potilaiden ja henkilökunnan hyvinvointiin. Usein rakennuksen käyttäjä ei edes huomaa hyvin toimivaa automaatiojärjestelmää”, Paso kertoo.

 

Selkeät grafiikat huollon tukena

Toimiva automaatiojärjestelmä mahdollistaa myös sen, että huoltohenkilökunta voi toteuttaa huollot suunnitellusti ilman viivästyksiä. Suuri osa sairaalassa tehtävistä hoitotoimenpiteistä edellyttää tiettyjä olosuhteita.

”Huoltohenkilökunnan näkökulmasta järjestelmään laadittujen grafiikoiden tulee olla oikein laadittuja ja visuaalisesti selkeitä. Näin normaalista poikkeavia tilanteita voidaan havaita ja puuttua ongelmiin ripeästi. Toteutusvaiheessa tehtävillä käyttöönottotestauksilla varmistetaan suunnitelmien mukainen lopputulos”, kertoo käyttöpäällikkö Jukka Alanko PSHP:n tilapalveluista.

Myös energian kulutuksen hallinta on uudessa sairaalarakennuksessa tärkeässä roolissa. Rakennusautomaatio tuottaa ajantasaista tietoa kiinteistöjen tilasta ja tehokkuudesta ja ohjaa tekemään tarvittavia korjaavia toimenpiteitä.

 

DDC:lle kiitosta vaativasta urakasta

DDC-Tekniikka toteutti kohteen rakennusautomaatiotyöt osana Työyhteenliittymä F:n hallinnoimaa kokonaisurakkaa. DDC vastasi kohteen rakennusautomaation suunnittelunohjauksesta, asennuksesta, ohjelmoinnista ja käyttöönotosta yhteistyössä suunnittelijoiden ja muiden urakoitsijoiden kanssa. DDC-Tekniikalta urakan vastuuhenkilönä toimi projektinhoitaja Ville Marjamäki.

”Nykyaikaiset sairaalarakennukset ovat Taysissakin täynnä erilaisia taloteknisiä ja hoidollisia järjestelmiä, joista muodostuu monimutkainen kokonaisuus. DDC-Tekniikka vastasi hienosti ja asiantuntevasti haasteeseen ja pystyi toteuttamaan myös rakennusaikaiset muutostyöt tarpeen mukaan. Lopputulokseen ovat olleet kaikki tyytyväisiä”, Markus Näriäinen kertoo.

Hankkeen projektipäällikkö, sairaalainsinööri Jarno Virolainen seurasi rakennusautomaation urakkaa läheltä. Virolaisen mukaan ainoa notkahdus projektissa DDC:n osalta oli kesälomien aikaan, kun osaajia oli käytettävissä vähemmän. Loppua kohden tilanne parani, ja erityisesti DDC:n tarkkuus testauksissa saa Virolaiselta kiitosta.

”Kohteena tämä on ensimmäisiä, joissa valvoja on sanonut rästilistan olevan täysin tyhjä. Meille jäi positiivinen kuva DDC:n toiminnasta, ja yhteistyö voi jatkua tulevaisuudessakin”, Virolainen tiivistää.

 

Kuva: Tays / Opa Latvala

 

Kiinnostaako kiinteistöautomaatio? Jussi kertoo mielellään lisää!
040-7366720 / jussi.leinonen@ddc-tekniikka.fi

Jaa artikkeli:

DDC vastasi Huhtamäen tehtaan automaatiourakasta

Rakennusautomaatio on isossa roolissa uudella tehtaalla

Huoleton automaatiourakka

Ideaparkin laajennuksen automatiikka syntyi Meijoun ja DDC-Tekniikan yhteistyönä