Mikä ihmeen rakennusautomaatio?

Yksinkertaisuudessaan rakennusautomaatiolla tarkoitetaan rakennuksen toimintojen automatisointia. Rakennusautomaation päätehtävä on ollut pitkään säätää kiinteistön lämmönhallintajärjestelmiä: sitä, minkä lämpöistä vettä hanasta tulee, kuinka lämpöisenä patterit paahtavat ja kuinka lämmintä ilmaa ilmanvaihtokoneet tuuppaavat ulos.

Rakennusautomaatio on kuitenkin paljon muutakin: rakennusautomaatiolla pyritään luomaan kiinteistöön viihtyisä käyttäjäkokemus.

 

Rakennusautomaatio toimii parhaiten silloin, kun käyttäjä ei sitä juurikaan itse huomaa eikä hänen tarvitse puuttua siihen.

Yleensä kiinteistöissä automatisoidaan ilmanvaihtokoneiden toiminta, lämmönsäätely, valojen toiminta sekä esimerkiksi ovien lukitukset. Rakennusautomaation tärkeä tehtävä on myös havaita laiterikkoja muualla kiinteistön järjestelmissä ja välittää niistä hälytys eteenpäin oikeille osapuolille.

Suurin syy rakennusautomaatiojärjestelmien markkinoiden kasvuun ovat kiinteistöjen tiukentuneet säännökset, kasvaneet energiakulut sekä lisääntynyt tietoisuus ympäristöuhista.

 

Tulevaisuudessa siirrytään kiinteistön hallintaan

Nykyisin vallalla oleva alusta-ajattelu tulee muuttamaan myös rakennusautomaatiota tulevaisuudessa. Rakennusautomaatiojärjestelmistä siirrymme koko ajan enemmän kiinteistönhallintajärjestelmiin, joilla voidaan hallita automaation lisäksi myös muita kiinteistön järjestelmiä.

Tulevaisuudessa esimerkiksi tekoäly, IOT sekä alustateknologiat tulevat muuttamaan rakennusautomaatioalaa Suomessa.

Palvelumme

Me DDC-Tekniikalla huolehdimme kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmistä koko elinkaaren ajan.

Rakennusautomaation elinkaari lähtee liikkeelle asennuksesta
Urakointi
DDC-tekniikka suunnittelee rakennuksen tarpeisiin sopiva automaatiojärjestelmän
Suunnittelu
DDC vastaa kokemuksella laajemmistakin rakennusautomaatiourakoista
Etähallinta
DDC-tekniikka huoltaa laitteet säännöllisesti, jotta automaatio toimii saumattomasti
Huolto

Parhaat automaatiojärjestelmät

Millaisia eri rakennusautomaatiojärjestelmiä on olemassa?

Vinkit urakoitsijan valintaan

Mitä pitää ottaa huomioon valitessa automaatiourakoitsijaa työmaalle?