Automaatiourakan kilpailuttaminen

Millaisia eri tapoja tilaajalla on kilpailuttaa rakennusautomaatiourakka?

Rakennusautomaatiolla ohjataan nykyään kaikkien omakotitaloa suurempien rakennusten ilmanvaihtoa ja lämmitystä. Rakennusautomaatio kokoaa koko talotekniikan yhteen ja on aikataulullisesti tärkeässä roolissa rakennushankkeissa, sillä RAU-työt tehdään yleensä kohteeseen viimeisten töiden joukossa.

Rakennusautomaatiourakan kilpailuttaminen voidaan hankkeissa hoitaa monella tavalla. Seuraavaksi esittelemme erilaiset tavat.

Yleisimmät tavat rakennusautomaation kilpailuttamiseen

1. Hankkeen pääurakoitsija valitsee talotekniikkaurakoitsijan, ja rakennusautomaatiourakka on talotekniikan aliurakkana

Tällöin talotekniikkaurakoitsija tekee päätöksen siitä, minkä RAU-yrityksen kanssa suorittaa urakan.

Tilaajalla saattaa olla tiettyjä vaatimuksia rakennusautomaatiolle, kuten kiinteistössä käytettävä rakennusautomaatiojärjestelmä, mikä vaikuttaa siihen, mikä urakoitsija kohteeseen valitaan.

Tämä vaihtoehto on usein rakennusliikkeelle helppo, sillä rakennusautomaatio kuuluu osana talotekniikkaurakkaan.

Haasteena tässä toteutustavassa on tiedon kulku rakennusautomaatiourakoitsijan ja muiden toimijoiden välillä: kun rakennusautomaatiourakka on talotekniikan aliurakkana, saattaa rakennusautomaation rooli jäädä joissain tapauksissa ongelmallisen pieneksi esimerkiksi urakoitsijapalavereissa. Tällöin RAU-urakoitsija ei välttämättä saa kaikkea urakkaan liittyvää itselleen tärkeää tietoa riittävän ajoissa.

2. Tilaaja kilpailuttaa rakennusautomaatiourakan sivu-urakkana

Hankesuunnitelmavaiheessa rakennusautomaatio voidaan päätyä kilpailuttamaan sivu-urakkana. Tällöin rakennusautomaatiourakka on itsenäinen urakka, joka ei ole osa muita urakoita.

Hyötyjä tälle vaihtoehdolle on automaation roolin yhdenvertaistuminen muiden urakoiden kanssa, mikä parantaa tiedonkulkua urakassa ja vahvistaa erityisesti kriittisten kohteiden etenemistä ja valmistumista aikataulussa.

Haasteena tilaajan näkökulmasta on vaadittava osaaminen kilpailuttamiseen. Usein pelkkä hinta ei ole riittävä valintaperuste, sillä rakennusautomaatiossa paras ja halvin ovat kaksi eri vaihtoehtoa.

3. Tilaaja kilpailuttaa urakan KVR- eli kokonaisvastuu-urakkana

KVR-urakassa tilaajalla on rakennusliikkeen kanssa yksi sopimus, joka kattaa koko hankkeen. KVR-urakassa kohteesta ei ole tehty valmiita suunnitelmia, vaan suunnittelutyötä tehdään osana tarjousvaihetta.

KVR-urakoissa rakennusautomaatio on talotekniikan aliurakkana. Tällöin automaatiourakan hinnan määrittely vaatii tiivistä yhteistyötä talotekniikkaurakoitsijan kanssa ja keskustelua esimerkiksi laitteiden määrästä.

Tilaajalle KVR-urakka on helppo vaihtoehto. RAU-urakoitsijan ja talotekniikkaurakoitsijan tiivis yhteistyö takaa usein tilaajan kannalta kustannustehokkaat ja järkevät automaatioratkaisut kohteeseen.

Haasteena KVR-urakassa tilaajan kannalta on se, että urakkaan soveltuvia toimijoita saattaa olla saatavilla vain muutamia. Myös kilpailuttaminen ja valintakriteerit tulee tuntea tarkkaan, jotta kohteeseen saadaan paras mahdollinen rakennusautomaatioratkaisu.

Älykäs kiinteistö pääsee vähemmällä

DDC-Tekniikka on rakennusautomaation asiantuntijayritys, ja urakoimme kaikilla edellä mainituilla tavoilla. Laitevalmistajista riippumattomana toimijana autamme tilaajaa löytämään kiinteistöön aidosti sopivimmat ratkaisut.

Lisätietoa rakennusautomaation tilaamisesta ja urakan kilpailutuksesta löytyy myös maksuttomasta Ostajan oppaasta. Lataa opas!

Tutustu myös referensseihin!

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter

Ajankohtaiset artikkelit